Dự án bất động sản

 

Chung cư Đai Thanh, Những căn đẹp nhất toà CT8

Chung cư Đai Thanh, Những căn GÓC đẹp nhất toà CT8


Danh sách những căn hộ CT8 Đại Thanh đang giao dịch, và được chính chủ nhà tin tưởng gửi bán tại Sàn chúng tôi với mức giá hấp dẫn. Quý vị nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp sẽ được hướng dẫn chi tiết nhất Hotline: A.Thành 0908 088 886  mọi thủ tục về pháp lý ký trực tiếp tại tầng 2 Khách sạn Mường Thanh- Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội.

Những căn hộ CT8C Chung cư Đại Thanh

Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 27 30  58.69m2  DN  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 27  32  58.69  DN  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 27  10  58.69  TB  14  thỏa thuận  2 Ngủ,  1 WC  đóng 20%
 27  12  58.69  TB  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
27 06 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 26  06  42.15  TB  14  thỏa thuận   1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 10 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 20 59.88 TN 14,3 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 32 58.69 DN 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 20 59.88 TN 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
29 40 59.88 DB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
23 12 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
23 10 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
23 16 42.15 TB 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 16 42.15 TB 14,3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 10 58.69 TB 14,3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
24 06 42.15 TB 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 06 42.15 TB 14,3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 16 42.15 TB 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 06 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 14 66.12 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
28 16 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
28 36 42.15 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 04 45.53 TB-DB 14,729 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 06 42.15 TB 14.3 thoả thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 10 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 12 58.69 TB 14.3 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 24 45.53 DN 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
17 26 42.15 DN 14.3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
 16  36 42.15 DN 14.3  thỏa thuận  1 Ngủ, 1WC đóng 20%
 16  26  42.15 DN 14.3  thỏa thuận  1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
 12    02 59.88 DN 14.3  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
22  18 45 TB  14.729  thỏa thuận      1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
22 32 58.69 DN 14.3 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
 7  18  45  TB  14,729  thỏa thuận  1 Ngủ, 1 WC  đóng 20%
25 16 42 TB 14,3 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
27 16 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
28 04 45 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ,1 WC đóng 20%
28 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
28 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 ngủ, 1 WC đóng 20%
28 14 66 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
28 16 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
28 36 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 04 45 TB 14,420 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 08 66 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
29 10 66 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
29 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 14 58.69 TB 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 16 42 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 18 45 TB 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 20 59.88 TN 14 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 26 42 ĐN 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
29 34 66 ĐN 14 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 04 45 TB 13.5 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 06 42 TB 13.5 thỏa thuận 1 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 08 66 TB 13,5 thỏa thuận 2 Ngủ, 2 WC đóng 20%
30 10 58.69 TB 13,5 thỏa thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%
30 12 58.69 TB 13.5 thỏ thuận 2 Ngủ, 1 WC đóng 20%


Những căn hộ CT8B Chung cư Đại Thanh


Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 27  08  66  TB  14  thỏa thuận   2 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
17 36 42 ĐN 14.3 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
18 20 59.88 TN 14,3 thỏa thuận 2n, 2wc đóng20%
 27  10  58.69  TB  14  thỏa thuận  2 Ngủ, 1 wc  đóng 20%
 27  12  58.69  TB  14  thỏa thuận  2n, 1 wc  đóng 20%
 27  14  66  TB  14  thỏa thuận  2n, 2 wc  đóng 20%
 27  26  42  DN  14  thỏa thuận  1n, 1 wc  đóng 20%
 27  28  66  ĐN  14  thỏa thuận  2n, 2 wc  đóng 20%
 27  32  58.69  ĐN  14  thỏa thuận  2n, 1 wc  đóng 20%
 27  36  42  ĐN  14  thỏa thuận  1n, 1 wc  đóng 20%
 28  06  42  TB  14  thỏa thuận  1n, 1 wc  đóng 20%
 28  08  66  TB  14  thỏa thuận  2n, 2wc  đóng 20%
 28  10  58.69  TB  14  thỏa thuận  2n, 1 wc  đóng 20%
28 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2n, 1 wc đóng 20%
28 14 66 TB 14 thỏa thuận 2n, 2 wc đóng 20%
28 34 66 ĐN 14 thỏa thuận 2n, 2 wc đóng 20%
29 04 45 TB 14.420 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 06 42 TB 14 thỏa thuận 1n, 1 wc đóng 20%
29 08 66 TB 14 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 10 58.69 TB 14 thỏa thuận 2n, 1wc đóng 20%
29 12 58.69 TB 14 thỏa thuận 2n, 1wc đóng 20%
29 14 66 TB 14 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 16 42 TB 14 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 26 42 ĐN 14 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 28 66 ĐN 14 thỏa thuận 2n, 2wc đóng 20%
29 32 58.69 ĐN 14 thỏa thuận 2n, 1wc đóng 20%
29 36 42 ĐN 14 thỏa thuận 1n, 1wc đóng 20%
29 38 45 ĐN 14.420 thỏa thuận 1n, 1 wc đóng 20%
30 04 45 TB 13.905 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 10 58.69 TB 13.5 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
30 14 66 TB 13.5 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
30 16 42 TB 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 18 45 TB 13.905 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 26 42 ĐN 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 28 66 ĐN 13.5 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
30 34 66 DN 13.5 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
30 36 42 ĐN 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
30 38 45 ĐN 13.905 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 08 66 TB 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 10 58.69 TB 13 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
31 12 58.69 TB 13 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
31 14 66 TB 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 16 42 TB 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 22 59.88 TN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 28 58.69 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 30 58.69 ĐN 13 thỏa thuận 2n,1wc đóng 20%
31 34 66 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%


Những căn hộ CT8A Chung cư Đại Thanh


Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Giá bán Số Phòng Ghi chú
 22  28  66.12  DN  14,3  thỏa thuận  1 Ngủ, 2 WC  đóng 20%
18 10 58.69 TB 14,3 thỏa thuận 2n, 2 wc đóng 20%
               
24 36 42 DN 14.3 thỏa thuận  1n,1 wc đóng 20%
23 40 59.88 ĐB 14,3 thỏa thuận 2 ngủ, 1wc đóng 20%
 27  12  54.71 TB 14 thỏa thuận  1n,1wc đóng 20%
 29 12 54.71 TB 14 thỏa thuân  1n,1wc đóng 20%
 29 14 66,1  TB 14 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
 29 30 54,71 ĐN 14 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
 30 10 62,62 TB 13.5 thỏa thuận  2n,2wc đóng 20%
 30 12 54,71 TB 13,5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
 30 16 42,15 TB 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
 30 32 62.62 ĐN 13.5 thỏa thuận 2n,2wc  đóng 20%
30 36 42,15 ĐN 13.5 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 10 62.62 TB 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 12 54.71 TB 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 14 66.12 TB 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 16 42 TB 13 thỏa thuận 1n,,1wc đóng 20%
31 20 59.88 TN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 24 45 ĐN 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 26 42 ĐN 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 28 66 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 30 54.71 ĐN 13 thỏa thuận 1n,1wc đóng 20%
31 32 62.62 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 34 66 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%
31 40 59.88 ĐN 13 thỏa thuận 2n,2wc đóng 20%

 Thông tin thêm:

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư Đại Thanh
Chung cư Đai Thanh, Những căn đẹp nhất toà CT8
Chung cư Đại Thanh đang giao dịch HOT tại sàn
Danh sách Chung cư Đại Thanh CT8 CT10 đang giao dịch ngày 5-11-2013
Cập nhật Chung cư Đại Thanh, VP5 Linh Đàm danh sách các căn hộ đang giao dịch ngày 1-11-2013
Chung cư Đại Thanh nhận nhà ở ngay chỉ 360 triêu/căn
Chung cư Đại Thanh giảm giá xuống 10tr/m2 sở hữu nhà Hà Nội dành cho người có thu nhập thấp!
Chung cư Đại Thanh Chìa khóa trao tay nhận ngay nhà đẹp
Chung cư Đại Thanh danh sách cập nhật ngày 23/11/2012
Chung cư Đại Thanh cập nhật căn hộ đang giao dịch ngày 27/08/2013
SỐC Chung cư Đại Thanh sở hữu căn hộ chỉ với 360 triệu đồng/căn
Chung cư Đại Thanh toà CT8
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
cần cho thuê căn hộ chung cư 60 (m2) 00Triệu 01/07/2017 Hà Nội
Chính chủ bán gấp chung cư Đại Thanh giá rẻ phòng 1620 - CT8B 60m2: 2pn, 2wc 60 (m2) 930Triệu 24/05/2017 Hà Nội
Chính chủ bán gấp chung cư Đại Thanh giá rẻ phòng 1620 - CT8B 60m2: 2pn, 2wc 60 (m2) 930Triệu 24/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ DT 36 m2, Tầng 19, KĐT Đại Thanh Tòa CT10B. 36 (m2) Thỏa thuận 01/07/2016 Hà Nội
Bán căn hộ DT 36 m2, Tầng 19, KĐT Đại Thanh Tòa CT10B. 36 (m2) 530Triệu 19/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư Đại Thanh, DT 36 m2, Tầng 19, Tòa CT10B. 36 (m2) 530Triệu 08/04/2016 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư Đại Thanh, DT 36 m2– Tầng 19-Tòa CT10B. 36 (m2) 530Triệu 08/04/2016 Hà Nội
Cho thuê chung cư Đại Thanh giá 3.5 tr 2 ngủ lh 0968 005 639 0 (m2) 3,5Triệu/m2 18/03/2017 Hà Nội
cần bán căn 1810 chung cư đại thanh hướng đông Nam 48 (m2) 750Triệu 12/10/2015 Hà Nội
Ban chung cư đại Thanh 48 (m2) 750Triệu 12/10/2015 Hà Nội
Tôi cần tiền bán rẻ gấp BTLK 3 Đại Thanh 47,3m2, MT5m giá rẻ 47,3 (m2) 51Triệu 07/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp LK4 Đại Thanh dt 69,66m2 giá rẻ.lh 0965822771 69,66 (m2) Thỏa thuận 17/11/2015 Hà Nội
Cần bán gấp btlk 1 đại thanh, dt 45m2, giá gốc 29tr/m2, lh ngay 0965822771 45 (m2) Thỏa thuận 17/11/2015 Hà Nội
cho thuê căn hộ chung cư tòa nhà CT8A Đại Thanh 66 (m2) 3,5Triệu 22/09/2015 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư Đại Thanh 66 (m2) 3,5Triệu 31/08/2015 Hà Nội
Bán liền kề 3 đại thanh, ô 26, diện tích 47.3 m2, mặt tiền 5m, đường 11m 47,3 (m2) 52Triệu/m2 31/07/2015 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư Đại Thanh 66 (m2) 3,5Triệu/tháng 13/07/2015 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư Đại Thanh 66 (m2) 3,5Triệu 12/06/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp ô 69,66m2 MT 4,5m LK4 Đại Thanh, giá rẻ nhất thị trường.Lh:0917666489 0 (m2) Thỏa thuận 16/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán chung cư Đại Thanh CT10, chuyển vào ở ngay, có thể thương lượn 0 (m2) Thỏa thuận 30/05/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp lô đất biệt thự liền kề 1 đại thanh, dt 45m, hướng tây nam, giá gốc 29tr/m, 45 (m2) 29Triệu/m2 11/04/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp biệt thự liền kề 1 đại thanh, dt 51m, hướng Đông Bắc giá 40tr/m 51 (m2) 40Triệu/m2 11/04/2015 Hà Nội
Hiện tôi cần bán liền kề 1 đại thanh, dt 74.5m, Tây Nam, lh 0986852491 74 (m2) 29Triệu/m2 11/04/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp biệt thự liền kề 1 đại thanh, dt 57.6m, hướng Tây Nam, Đông Bắc 57 (m2) 41Triệu/m2 11/04/2015 Hà Nội
Bán gấp liền kề 6 đại thanh, dt 74.5m, giá gốc 29tr/m, hướng Đông Bắc, lh ngay 0986852491 74 (m2) 29Triệu/m2 11/04/2015 Hà Nội
Cần bán gấp lô góc liền kề 6 đại thanh dt 84m, quay đường đôi, giá 50tr/m, lh ngay 0986852491 84 (m2) 50Triệu/m2 23/05/2015 Hà Nội
Cần bán gấp liền kề 9 đại thanh dt 57.1m, giá gốc 26 triệu/m. Lh 0986852491 57 (m2) 26Triệu/m2 09/04/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp lô đất biệt thự liền kề 1 đại thanh, dt 45m, hướng tây nam, giá gốc 29tr/m, 45 (m2) 29Triệu/m2 09/04/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp biệt thự liền kề 1 đại thanh, dt 51m, hướng Đông Bắc giá 40tr/m 51 (m2) 40Triệu/m2 09/04/2015 Hà Nội
bán căn hộ chính chủ 55,8m2 chung cư đại thanh đầy đủ nội thất giá rẻ 56 (m2) 850Triệu 30/01/2016 Hà Nội
bán căn hộ chính chủ 42,12m2 chung cư đại thanh đã có nội thất giá rẻ 42 (m2) 650Triệu 30/01/2016 Hà Nội
bán căn hộ chính chủ 59,88m2 chung cư đại thanh đầy đủ nội thất giá rẻ 60 (m2) 950Triệu 30/01/2016 Hà Nội
bán căn hộ chính chủ 47m2 chung cư đại thanh đầy đủ nội thất giá rẻ 47 (m2) 790Triệu 30/01/2016 Hà Nội
Cần tiền bán gấp căn 55.77m2 chung cư đại thanh 0 (m2) Thỏa thuận 10/09/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp căn hộ 2 phòng ngủ 59,88m2 đầy đủ nội thất, giá siêu rẻ 60 (m2) 950Triệu 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp căn hộ 1 phòng ngủ 45m2 đầy đủ nội thất, giá siêu rẻ 45 (m2) 780Triệu 30/01/2016 Hà Nội
cần bán căn hộ chính chủ 2410 chung cư đại thanh, đủ nội thất giá rẻ 58 (m2) 1050Triệu 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn 2 phòng tại chung cư đại thanh giá cực rẻ 60 (m2) 920Triệu 30/01/2016 Hà Nội
Căn hộ đại thanh giá 970 full nội thất. Liên hệ: 0916673078 97 (m2) 970Triệu 30/01/2016 Hà Nội
Cần bán chính chủ căn 2 phòng ngủ tại chung cư Đại Thanh, đủ nội thất 59 (m2) 1060Triệu 30/01/2016 Hà Nội
bán căn hộ 45m2 chung cư hh1 linh đàm giá rẻ 45 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ chung cư Đại Thanh giá rẻ 45,53 (m2) 760Triệu 12/03/2015 Hà Nội
Cần bán gấp căn hộ 55,77 m2 view thoáng mát, tầng đẹp, full nội thất chung cư Đại Thanh 55,77 (m2) 920Triệu 12/03/2015 Hà Nội
Cần bán gấp liền kề 5 Đại Thanh diện tích 75,85m2 giá rẻ, lô đẹp. LH:0965822771 75,85 (m2) 36Triệu/m2 10/03/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp Biệt thự liền kề 1 Đại Thanh dt 45m2 giá rẻ.lh 0965822771 45 (m2) 1,6Tỷ 10/03/2015 Hà Nội
Bán kiot mặt đường 70, khu đô thị Đại Thanh, Hà Nội 44 (m2) 2300Triệu 10/03/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp liền kề Đại Thanh, vị trí đẹp+giá rẻ nhất thị trường 51 (m2) 29000000Triệu/m2 09/03/2015 Hà Nội
chính chủ bán căn hộ 55,6m2 chung cư đại thanh giá siêu rẻ 56 (m2) 860Triệu 30/01/2016 Hà Nội
Cho thuê căn hộ giá 3 triệu giá rẻ nhất 59 (m2) 3Triệu/tháng 12/03/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp ô 50,9m2 liền kề 9 Đại Thanh giá rẻ hơn thị trường. Lh 0944787619 51 (m2) 29Triệu/m2 06/03/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 77848
Lượng truy cập: 53854442
ĐẦU TRANG